Juni 23, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Inflacja, rolnicy i koszt obiadu z okazji Święta Dziękczynienia

Oprócz podwyżki płac od miesięcy rosły ceny nawozów i paliw, bez żadnego pułapu. Mówi, że jego zyski spadły w tym roku o 10% do 15%, a 2022 może być gorszy.

„Pochodzi od podstaw” – powiedział Jones. „Jeśli podwoisz cenę towaru, nie możesz podwoić plonów”.

ten Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Mówi, że średni koszt obiadu jest o 5% wyższy Federacja Amerykańskiego Biura Farmy Sugeruje, że wzrost może wynieść nawet 14%. Coroczne badanie AFBF pokazuje wzrost cen większości żywności na Święto Dziękczynienia, od ziemniaków po żurawinę i indyki.
Kiedy Dane USDA Ceny niektórych rolników za swoje uprawy – takie jak pszenica – wzrosły w ostatnich miesiącach, co nie jest spójne w całym świecie rolniczym. USDA twierdzi, że wielu rolników obecnie nie zarabia dużo na swoich uprawach. I prawie wszyscy borykają się z rosnącymi kosztami.

„Moja cena jest taka sama lub niższa”, powiedział Jones o swoich słodkich ziemniakach.

Cła dla rolników

Patti Edelberg, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Rolników, powiedziała: „Rolnicy są cenobiorcami, a nie cennikami. „Ludzie płacą więcej w sklepach, ale to, co dostają rolnicy, jest takie samo lub bardzo niestabilne… w rzeczywistości to pośrednicy zarabiają”.

Według Edelberga w wielu przypadkach detaliści i dystrybutorzy żywności przenoszą rosnące koszty na obecnych konsumentów, którzy przenoszą je na półki sklepowe. Potwierdził to również USDA. Wiele z tych firm boryka się z własnymi problemami w łańcuchu dostaw, z towarami i zaopatrzeniem wciąż utkniętymi na statkach towarowych, brakiem siły roboczej oraz rosnącymi płacami i kosztami dla kierowców ciężarówek.

Według American Farm Bureau Federation większość hodowców indyków podpisała umowy sprzedaży na Święto Dziękczynienia na wiosnę, ale teraz są pod presją tych samych kosztów nakładów, co inni rolnicy.

Siehe auch  Apple-Aktien erreichten nach KI-Ankündigungen Rekordhoch

„Wzrost, jaki zaobserwowaliśmy w kosztach paszy, nawozów, transportu i benzyny – wszystkie te zwiększone koszty ponoszą rolnicy, ale są oni zablokowani w cenie, jaką otrzymują za swoje indyki” – powiedziała starsza ekonomistka Veronica Nike. W Federacji Amerykańskich Biur Rolniczych.

Rosnące koszty operacyjne

„Do pewnego stopnia próbujemy teraz zapłacić za niepewność na rynku”, powiedział Trey Malone, agronom z Michigan State University. „Jesteśmy w trakcie doskonałej burzy wyjątkowych wydarzeń w produkcji rolnej”.

Malone mówi, że rolnicy nadal muszą być przygotowani przez wiele miesięcy przy wyższych kosztach w szerokim zakresie środków, w tym pestycydów, nasion, nawozów, paliwa i pracy. Powiedział, że już teraz rolnicy uzyskują wyższe ceny za swoje uprawy, co przedłużają rosnące koszty operacyjne.

Na początku listopada Barometr Gospodarczy AG Uniwersytetu Purdue, który bada amerykańskich rolników, osłabił nastroje rolników trzeci miesiąc z rzędu, osiągając najniższy poziom od pierwszych miesięcy epidemii, w dużej mierze za sprawą rosnących cen surowców.

Niektórzy rolnicy gromadzili drogie produkty, gdy zabrakło dostawców. Inni czekają w nadziei, że ceny spadną.

Podwyżki cen w łańcuchu dostaw w związku z rosnącymi już w ostatnich latach cenami siły roboczej zagrażają kalifornijskiej farmie słodkich ziemniaków Matta Alvernasa. Rodzinne gospodarstwo przynosi zysk w wysokości ponad 100 000 dolarów rocznie, ale mówi, że w tym roku straci od 80 000 do 120 000 dolarów. A koszty tylko rosną.

„W przyszłym roku stracimy ćwierć miliona dolarów” – powiedział Alvernas. „Nie będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby w przyszłym roku zaciągnąć nasz dług operacyjny”.

Rolnicy przyzwyczaili się do niestabilności i zarówno Alvernas, jak i Jones szukają teraz sposobów na dostosowanie się, takich jak koszenie lub przejście na inne uprawy.

„To sprawi, że będziesz się niepokoić, ale nie zawiodę się. Przeżyjemy” – powiedział Jones. „Musimy uzyskać uczciwą cenę za to, co produkujemy”.

Siehe auch  Der Ölpreis hat seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die 100-Dollar-Marke pro Barrel überschritten