Juni 23, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Stany Zjednoczone po raz pierwszy zostały dodane do listy „zacofanych” demokracji Wiadomości amerykańskie

Stany Zjednoczone po raz pierwszy znalazły się na corocznej liście „zacofanych” demokracji, powołując się na „widoczne pogorszenie”, które rozpoczęło się w 2019 r., powiedział międzynarodowy think tank IDEA.

Według Międzynarodowej Organizacji na rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej w Sztokholmie na całym świecie ponad jedna czwarta osób żyje w zacofanej demokracji.

„W tym roku po raz pierwszy po raz pierwszy wycofały się Stany Zjednoczone, ale nasze dane sugerują, że rozdział dotyczący wycofania rozpoczął się co najmniej w 2019 roku” – napisano w oświadczeniu.

Alexander Hudson, współautor raportu, powiedział: „Stany Zjednoczone są demokracją o wysokich osiągach, a do 2020 r. poprawiły swoje wyniki w zakresie wskaźników bezstronnej administracji (korupcja i przewidywalne egzekwowanie).

Raport mówi: „2020-21 to historyczny punkt zwrotny, kiedy były prezydent Donald Trump zakwestionował legalność wyników wyborów w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych”.

Ponadto Hudson zwrócił uwagę, że po zabójstwie George’a Floyda przez policję nastąpił „spadek jakości zrzeszania się i wolności zgromadzeń podczas letnich walk w 2020 roku”.

Szacunki International IDEA opierają się na 50-letnich wskaźnikach demokratycznych w około 160 krajach, dzieląc je na trzy kategorie: demokracja (w tym „zacofana”), rządy „hybrydowe” i reżimy dyktatorskie.

Sekretarz generalny organizacji, Kevin Casas-Zamora, powiedział: „Jednym z najważniejszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych jest widoczne pogorszenie demokracji, rosnąca tendencja do konkurowania o wiarygodne wyniki wyborów oraz próby stłumienia uczestnictwa (w wyborach) i polaryzacja pasa startowego.

Ostrzegł przed efektem domina: „Gwałtowna rywalizacja w wyborach 2020 bez żadnych dowodów oszustwa znajduje odzwierciedlenie w różnych częściach kraju, takich jak Birma, Peru i Izrael”.

Liczba zacofanych demokracji podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, stanowiąc jedną czwartą światowej populacji. Oprócz „ustabilizowanych demokracji”, takich jak Stany Zjednoczone, na liście znajdują się państwa członkowskie UE: Węgry, Polska i Słowenia.

Siehe auch  EXKLUSIV: China lockt vor der Wahl Hunderte taiwanesische Politiker mit günstigen Reisen

Dwa kraje z listy w zeszłym roku – Ukraina i Północna Macedonia – zostały usunięte w tym roku po poprawie warunków. Zarówno Mali, jak i Serbia zostały usunięte z listy, ponieważ nie były już uważane za demokratyczne.

Kiedy Birma przeszła od demokracji do dyktatury, Afganistan i Mali weszły do ​​tej kategorii z poprzedniej etykiety rządów hybrydowych.

Piąty rok z rzędu, w 2020 r., liczba krajów zmierzających w kierunku autorytaryzmu była wyższa niż liczba krajów doświadczających demokratyzacji. International IDEA przewiduje, że trend ten utrzyma się do 2021 roku.

Według wstępnych szacunków panelu do 2021 r. świat będzie liczył 98 demokracji – najmniej od wielu lat – a także 20 rządów hybrydowych, w tym Rosji, Maroka i Turcji, oraz 47 dyktatur, w tym Chiny, Arabia Saudyjska, Etiopia i Iran .

„Mówimy o 70% światowej populacji”, powiedział Casas-Zamora, dodając, że wycofujące się demokracje są mieszane i autorytarne. „Mówi, że dzieje się coś poważnego, jeśli chodzi o jakość demokracji”.

Raport mówi, że tendencja do erozji demokracji stała się „bardzo poważna i niepokojąca” od początku epidemii Govt-19.

„Niektóre kraje, zwłaszcza Węgry, Indie, Filipiny i Stany Zjednoczone, podjęły (narzuciły) środki w celu naruszeń demokracji – to znaczy działań, które są nieproporcjonalne, nielegalne, nieokreślone lub niezwiązane ze stanem wyjątkowym” – czytamy w dokumencie.

Casas-Zamora powiedział: „Epidemia z pewnością przyspieszyła i zaostrzyła niektóre negatywne tendencje, szczególnie w obszarach, w których demokracja i rządy prawa były złe przed epidemią”.