Juli 20, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Ustawodawcy są blisko porozumienia w sprawie limitu zadłużenia

Ustawodawcy są blisko porozumienia w sprawie limitu zadłużenia

Liderzy Izby wprowadzili ustawodawstwo, które pozwoliłoby Demokratom podnieść pułap zadłużenia w Senacie bez wsparcia republikanów, ponieważ prawodawcy zawierają praktyczne porozumienie w celu rozwiązania dyskryminującego konfliktu o podniesienie pułapu zadłużenia rządu Waszyngtonu.

Ustawa, która ma na celu ograniczenie automatycznych wydatków w przyszłym roku, jest wynikiem tygodni rozmów między przywódcą większości w Senacie Chuckiem Schumerem (D., NY) i przywódcą mniejszości w Senacie Mitchem McConnellem (R., Ky.). Limit kredytowy. Republikanie naciskali na Demokratów, aby podnieśli limit zadłużenia bez żadnego wsparcia ze strony GOP, podczas gdy Demokraci wezwali Republikanów do współpracy w tej sprawie.

Nowa ustawa nie podnosi limitu zadłużenia, ale raczej określa procedurę dodatkowego głosowania w sprawie, która wymaga zwykłej większości w Senacie, a nie 60 głosów wymaganych przez większość ustaw. Podczas gdy drugie referendum nie wymaga poparcia ze strony GOP, co najmniej 10 Republikanów musi poprzeć ustawodawstwo określające praktyczne porozumienie.

Pan. McConnell jeszcze nie przedstawił członkom, aby zapewnić, że otrzyma odpowiednie wsparcie dla praktyki, ale członkowie kierownictwa GOP zauważyli poparcie dla umowy.

„Zamierzam poprzeć demokratów podnoszących limit zadłużenia bez żadnych głosów republikanów”, powiedział Sen. Powiedział John Cornin (R., Teksas).

Przed udaniem się do Senatu Izba musi najpierw zatwierdzić projekt ustawy, która eliminowałaby cięcia wydatków i zawierała praktyczne porozumienie.

Gdy ustawodawcy przygotowują się na kolejny wzrost limitu zadłużenia, Greg IP z WSJ wyjaśnia, dlaczego zaciąganie pożyczek przez Stany Zjednoczone jest ekonomicznie wykonalne, dopóki stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.

Demokraci powiedzieli, że są zadowoleni z tego podejścia, twierdząc, że umowa pozwoli Demokratom podnieść limit zadłużenia bez konkurowania z przeciągającym się procesem pojednania, którym Republikanie wcześniej grozili przymusem.

Departament Skarbu ostrzegł, że jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia, do 15 grudnia wyczerpie się jego zdolność do wywiązania się ze zobowiązań rządu.

Podwyższenie limitu kredytowego nie upoważnia do nowych wydatków, ale zamiast tego pozwala rządowi na zapewnienie nowego długu w celu spłaty istniejących zobowiązań, takich jak świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i płatności odsetek.

Niepodniesienie limitu kredytowego w odpowiednim czasie spowoduje, że Skarb Państwa zawiesi lub nada priorytet niektórym płatnościom, wywołując wstrząsy w gospodarce światowej.

Na początku tej jesieni obie strony zgodziły się na krótkoterminową podwyżkę o 480 miliardów dolarów w wyniku konfliktu między Republikanami i Demokratami o limit kredytowy, przy czym 11 Republikanów poparło pragmatyczny krok w tym kierunku. „Nie pomożemy Demokratom w spłacie długu” – powiedział. McConnell przysiągł i on też uniknąć kolejnej konfrontacji. Schumacher prowadził w ostatnich tygodniach także prywatne rozmowy.

Zgodnie z obecną umową Demokraci będą głosować za podniesieniem limitu kredytowego do jednego dolara, zamiast zawieszenia go na pewien czas. W ostatnich latach ustawodawcy w dużej mierze zawiesili limit kredytowy do określonej daty, bez głosowania za zezwoleniem na określoną kwotę długu.

Republikanie starali się zezwolić Demokratom na pewien poziom zadłużenia, ponieważ walczyli z programem gospodarczym administracji Bidena wynoszącym około 5 bilionów dolarów, z których część opierała się na wydatkach deficytowych.

Napisz do Andrew Duhran na Andrew.duehren@wsj.com i Eliza Collins na eliza.collins+1@wsj.com.

Copyright © 2021 Dow Jones & Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Siehe auch  Trump rechnet damit, am Dienstag festgenommen zu werden