Februar 28, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym w grudniu wyniósł 807 tys., podwajając oczekiwania

Firmy zatrudnione w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy w grudniu rządowy Pozew został prawdopodobnie sfinansowany ze środowego raportu ADP.

Wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym wyniósł 807 000 miesięcznie, szacunki Dow Jones wynosiły 375 000, a zysk w listopadzie wyniósł 505 000. Całkowita kwota w listopadzie została mniej niż skorygowana od Początkowo ogłoszony jako 534 000.

Rynek pracy był ogólnie lepszy niż 882 000 z maja 2021 r. dane ADP.

Z 246 000 nowych stanowisk prowadzących do emerytury i gościnności, zatrudnianie ma szerokie podstawy. Handel, transport i usługi komunalne wniosły 138 tys., usługi profesjonalne i biznesowe o 130 tys., a usługi edukacyjne i zdrowotne o 85 tys.

Podczas gdy branże związane z usługami znajdowały się na czele z 669 000 nowych pracowników, strona produkcyjna również wykazała wysokie zyski. Produkcja wzrosła do 74 000, a budowa przyczyniła się do 62 000.

Zysk z pracy przyszedł w tym samym miesiącu Coraz więcej spraw rządowych Wywołało nowe obawy o recesję. Stany Zjednoczone ogłosiły 1 milion nowych pozytywnych przypadków w ciągu jednego dnia na początku tego tygodnia, gdy wariant Omigron rozprzestrzenił się w populacji.

Jednak raport ADP, skompilowany z Moody’s Analytics, obejmuje połowę grudnia.

„Rynek pracy umocnił się w grudniu, gdy spadek różnorodności delta osłabł, a wpływ Omicron nie został jeszcze dostrzeżony” – powiedziała Nela Richardson, główna ekonomistka ADP. „Podczas gdy dostawcy usług dominują wzrost, możliwości zatrudnienia są szerokie, ponieważ producenci zapasów dodają mocny odczyt roku”.

Publikacja ma miejsce na dwa dni przed najbardziej skrupulatnie monitorowanym raportem o płacach za grunty rolne z Urzędu Statystycznego Departamentu Pracy, który według konsensusu Dow Jones ma wykazać wzrost o 422 000.

Te dwie liczby mogą się znacznie różnić: za 12 miesięcy przed grudniem średnia ADP wynosiła 441 000 miesięcznie, podczas gdy średnia BLS wynosiła 483 500.

Siehe auch  10 Gründe, warum Sie für Ihr Haus einen Überspannungsschutz benötigen

Firmy zatrudniające 500 lub więcej pracowników odpowiadały za większość z 389 000 miejsc pracy dodanych w grudniu. Firmy średniej wielkości dodały 214 000, a firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników 204 000.

Odzwierciedla szybkie tempo zatrudniania Trendy w tygodniowych żądaniach bezrobocia, która działa na bardzo niskim poziomie od ponad 50 lat.

Jednak całkowite zatrudnienie jest znacznie niższe niż na poziomach przed epidemią. Podczas gdy stopa bezrobocia spadła z epidemii 14,8% do obecnych 4,2%, w porównaniu do lutego 2020 r. zatrudnionych jest o 3,6 mln mniej Amerykanów, a wskaźnik aktywności zawodowej spadł do prawie 2,4 mln. Według danych BLS do listopada spadł o 1,5 punktu procentowego.