Februar 20, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Wzrost PKB Chin spowalnia, ponieważ kontrola rządowa i problemy majątkowe uderzają w popyt

PKB Chin rósł w czwartym kwartale w najwolniejszym tempie od 18 miesięcy, ponieważ rząd stanął w obliczu najpoważniejszych wyzwań gospodarczych od początku epidemii koronawirusa.

PKB wzrósł o 4 proc. rok do roku, jak ujawniły w poniedziałek dane Narodowego Urzędu Statystycznego, jest to wynik wyższy niż prognozy ekonomistów, ale spowolnił do 6,5 proc. w tym samym okresie w 2020 roku.

Ludowy Bank Chin również obniżył znaczną stopę procentową kredytów po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. Środki relaksacyjne W ostatnich miesiącach obiekt był w zgodzie z recesją i kontrolami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa korony.

Dane i działania polityczne wskazują, że chińska gospodarka, która odzyskała siły po początkowym wpływie wirusa, nadal traci impet. Bardzo szybko Niż inne duże gospodarki, ale w ciągu ostatniego roku walczył o utrzymanie przedepidemicznego tempa wzrostu.

Gospodarka chińska dodała 8,1 proc. do 2021 r. jako całość, ale liczba ta została zniekształcona przez historyczny spadek aktywności na początku 2020 r. i spowolnienie wzrostu rok do roku w zeszłym roku. Jednak wzrost kwartalny poprawił się do 1,6 procent w porównaniu ze skorygowanymi 0,7 procent w okresie lipiec-wrzesień.

Ning Jzhe, prezes NBS, powiedział, że w 2021 r. Chiny „utrzymają trwałą i zrównoważoną odbudowę gospodarki narodowej oraz utrzymają wiodącą pozycję w światowym wzroście gospodarczym oraz kontroli i kontroli epidemii”.

Ale „krajowa gospodarka jest pod trzema presją spadku popytu, szoku podażowego i słabych oczekiwań” – powiedział.

Surowe środki kraju Usuń wszystkie przypadki wirusa koronowego, podkreślając utrzymujące się słabości w konsumpcji, ponieważ duże miasta wprowadzały blokady w ostatnich tygodniach. Jednym z najważniejszych jest ogólnokrajowa recesja Dział Nieruchomości Wpływa na całą gospodarkę i pobudza globalną księgowość dotyczącą kondycji branży.

Wśród długoterminowych wyzwań wzrostu Chin a Profil demograficzny się pogarsza. Liczba urodzeń spadła o 12 procent do 10,6 miliona rocznie, co jest najmniejszą liczbą odnotowaną od czasu dojścia do władzy Komunistycznej Partii Chin w 1949 roku. Po raz pierwszy spadła również liczba osób w wieku do 60 lat, podczas gdy ogólny wzrost populacji wyniósł zaledwie 480 000.

Siehe auch  Poświąteczne na żywo: najlepsze oferty na Walmart, Best Buy, Amazon i wiele innych

Chociaż Eksport rośnie W wyniku dominacji Chin w światowym handlu towarami, produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu 2020 r. o 7,3 proc. rok do roku, do 4,3 proc. w tym samym miesiącu ubiegłego roku, choć była wyższa niż prognozowano.

Inwestycje w nieruchomości wzrosły o 4,4 procent w 2021 roku, podczas gdy inwestycje w środki trwałe wzrosły o 4,9 procent, chociaż obie miary spadły w dalszej części roku. W IV kwartale inwestycje w nieruchomości spadły o 7,7 proc.

Na znak niepokoju konsumentów, sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o zaledwie 1,7 proc., najniższy wskaźnik od 14 miesięcy.

Rząd Chin zwolnił impet w kierunku tzw. zeszłego roku Ogólny dobrobytilustruje chęć zlikwidowania luki nierówności kosztem wzrostu gospodarczego.

W 2020 roku Pekin wprowadził zaprojektowane zasady Zmniejsz dźwignię Swoim największym deweloperom przyczynił się do zapaści finansowej w całym sektorze, która w zeszłym roku wpłynęła na sprzedaż gruntów i budownictwo.

Wzrost już tam był Znacznie wolniej W trzecim kwartale ubiegłego roku rząd wydał szereg środków łagodzących, w tym obniżenie stóp rezerw obowiązkowych dla banków.

W zeszłym miesiącu Ludowy Bank Chin po raz pierwszy od początku 2020 r. obniżył swój kluczowy roczny szczyt, ale tylko o pięć punktów bazowych. Nie zmienia pięcioletnich kryteriów stosowanych do ceny kredytów hipotecznych.

W poniedziałek bank centralny dodał stopniowe łagodzenie jednorocznej polityki kredytowej o 10 punktów bazowych do 2,85 proc. oraz siedmiodniowe umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu o 2,1 proc.

„Zaskakujące obniżenie siedmiodniowej stopy repo repo odzwierciedla silną intencję decydentów, aby prognozować wzrost PKB” – powiedział Jabeng Jing, starszy chiński strateg w ANZ. „Zarówno powolny wzrost, jak i rosnące ryzyko niewypłacalności deweloperów są czynnikami decydującymi o cięciu”.

Chapping Xu, strateg ds. globalnego rynku w JPMorgan Asset Management, zauważył, że „wysoce oczekiwany jest wzrost polityki stymulacyjnej”.

Siehe auch  Danelo Cavalcante, ein verurteilter Mörder, flieht aus einem Gefängnis in Pennsylvania

Dodatkowy raport Emmy Chow w Pekinie, Toma Mitchella w Singapurze i Hudsona Locketta w Hongkongu