Juli 20, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

zacieśnienie rynku pracy w USA; Stopa bezrobocia waha się wraz ze spadkami przed epidemią

zacieśnienie rynku pracy w USA;  Stopa bezrobocia waha się wraz ze spadkami przed epidemią
  • Płace poza rolnictwem wzrosły w listopadzie o 210 tys.
  • Stopa bezrobocia spada z 4,6% do 4,2%
  • Średnie wynagrodzenie godzinowe do 0,3%; Tydzień pracy wzrasta do 34,8

WASZYNGTON, 3 grudnia (Reuters) – Wzrost zatrudnienia w USA gwałtownie spowolnił w listopadzie z powodu utraty miejsc pracy w sklepach detalicznych i samorządowych instytucjach edukacyjnych, ale stopa bezrobocia spadła do najniższego od 21 miesięcy poziomu 4,2%, wskazując na zaostrzenie rynku pracy .

Stopa bezrobocia spadła o jedną czwartą do jednej dziesiątej punktu od października, najwyższego od 13 miesięcy, kiedy Departament Pracy dodał 594 000 pracowników do swojej siły roboczej w piątek w swoim szczegółowym raporcie dotyczącym zatrudnienia. Pracownicy spędzają więcej godzin, podnosząc płace brutto, co pomaga we wspieraniu wydatków konsumentów.

„Nie daj się zwieść skromnym zarobkom dostępnym w tym miesiącu, ponieważ machina gospodarki jest naprawdę w ruchu z powodu spadku bezrobocia” – powiedział Christopher Roopke, główny ekonomista w FWDBONDS w Nowym Jorku.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do reuters.com

Według sondażu biznesowego płace poza rolnictwem wzrosły o 210 000 miejsc pracy, najniższy poziom od grudnia ubiegłego roku. Jednak gospodarka wygenerowała 82 000 miejsc pracy więcej niż początkowo zapowiadano we wrześniu i październiku, co jest oznaką siły. Oznacza to, że 3,9 miliona miejsc pracy znajduje się poniżej szczytu z lutego 2020 r.

Płace poza rolnictwem

Pomimo spadku zatrudnienia w listopadzie, odzwierciedlało to niewielki wzrost w sektorze rozrywki i hotelarstwa, dodając w tym roku 6,1 miliona miejsc pracy. Od stycznia stopa bezrobocia spadła o 2,1 punktu procentowego.

Prezydent Joe Biden, którego aprobata spadła z powodu wysokiej inflacji, powiedział, że gospodarka jest silniejsza niż przed epidemią COVID-19 i że kraj może „wyczekiwać jaśniejszego, szczęśliwszego Nowego Roku”.

„Ale pomimo tej poprawy wiem również, że rodziny martwią się o rząd. Nadal są bardziej zaniepokojeni kosztami życia i gospodarką” – powiedział Biden w przemówieniu na temat gospodarki. „Musisz wiedzieć, że cię słucham. Nie wystarczy wiedzieć, że idziemy do przodu”.

Siehe auch  Die Vereinigten Staaten haben wegen des Ausbruchs von Affenpocken den Gesundheitsnotstand ausgerufen

Ekonomiści twierdzą, że gospodarka jest bardzo bliska maksymalnego zatrudnienia, co może z góry doprowadzić do wzrostu stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, powiedział prawodawcom w tym tygodniu Rezerwa Federalna USA powinna rozważyć Przyspiesza nabywanie swoich ogromnych obligacji na spotkaniu politycznym w dniach 14-15 grudnia.

„Na grudniowym spotkaniu wygasają zakupy w marcu, aby przyspieszyć zakupy nieruchomości” – powiedział Andrew Hollenhorst, główny ekonomista Citigroup w Nowym Jorku. „Ponadto stopa bezrobocia, która spadnie poniżej 4,0% w nadchodzących miesiącach, zapewni pierwszą podwyżkę stóp banku centralnego w czerwcu lub wcześniej.“ Ekonomiści prowadzeni przez Reuters przewidują, że płace wzrosną o 550 000 miejsc pracy. Zatrudnienie jest nadal utrudnione przez braki kadrowe. Na koniec września było 10,4 mln miejsc pracy.

Akcje amerykańskie gwałtownie spadły. Dolar (.DXY) Był równy koszowi monet. Dochody skarbu USA spadły. Czytaj więcej

Ograniczona podaż siły roboczej

Ludzie ustawiają się w kolejce przed Kentucky Business Center 18 czerwca 2020 r., mając nadzieję, że otrzymają pomoc w złożeniu wniosku o bezrobocie we Frankfurcie w stanie Kentucky w USA. REUTERS / Bryan Woolston

Wzrost zatrudnienia zwolnił do 20 400 miejsc pracy w sektorze detalicznym. Zatrudnienie w szkolnictwie państwowym i samorządowym spadło o 12 600 miejsc pracy. Doprowadziło to do 25 000-krotnego spadku ogólnej liczby miejsc pracy w rządzie, czwarty miesiąc spadku z rzędu.

Wahania kadrowe związane z epidemiami wypaczyły normalne wzorce sezonowe w edukacji władz stanowych i samorządowych.

Sektor rozrywki i hotelarstwa dodał tylko 23 000 miejsc pracy w porównaniu do 170 000 w poprzednim miesiącu. Płace za usługi profesjonalne i biznesowe wzrosły o 90 000 miejsc pracy. Odnotowano również solidne zyski w transporcie, magazynach i budownictwie. Sektor produkcyjny dodał 31 000 miejsc pracy.

Umiarkowany wzrost liczby miejsc pracy w listopadzie nie osłabił oczekiwań, że gospodarka była gotowa na silny wzrost w tym kwartale, po spowolnieniu w trzecim kwartale.

Siehe auch  Odpowiedź naukowca NASA: Kiedy ostatni raz asteroida uderzyła w Ziemię?

Wyniki sektora usługowego osiągnęły w listopadzie nowy rekord. Czytaj więcej

Wydatki konsumenckie i aktywność produkcyjna w USA są silne. Ponieważ firmy walczą o niedobór pracowników, koszty muszą być wspierane przez rosnące płace. W listopadzie średni godzinowy wzrost zarobków wyniósł 0,3%, a roczny wzrost płac 4,8%. Średni tydzień pracy wzrósł z 34,7 do 34,8 godzin. W wyniku długiego tygodnia pracy zarobki ogółem wzrosły o 0,7%.

Jednak powszechne stosowanie nowego, wysoce zaraźliwego wariantu Omicron COVID-19 stanowi zagrożenie dla jasnego obrazu. Chociaż niewiele wiadomo na temat wpływu Omicron, może wystąpić pewna recesja w zatrudnieniu i popycie na usługi w oparciu o doświadczenie zmienności delta, która doprowadziła do spowolnienia wzrostu gospodarczego przez ponad rok w ostatnim kwartale.

Chociaż podaż siły roboczej jest napięta, istnieją oznaki, że niektórzy z milionów Amerykanów, którzy stracili pracę podczas recesji wywołanej epidemią, ponownie pojawiają się na rynku pracy.

Niewielkie badanie gospodarstw domowych ze stopą bezrobocia, współczynnikiem aktywności zawodowej lub odsetkiem Amerykanów pracujących lub poszukujących pracy wyniósł 61,8%. Jest to najwyższy poziom od marca 2020 r. i wyniósł 61,6% w październiku.

Wzrost dotyczy osób w wieku 20-54 lata. Około 274 000 kobiet w wieku 20 lat i starszych dołączyło do siły roboczej. Liczba pracowników jest poniżej poziomu sprzed infekcji 2,4 miliona.

Zapas na rynku pracy

Gus Faucher, główny ekonomista w PNC Financial w Pittsburghu w Pensylwanii, powiedział:

Badanie gospodarstw domowych wykazało zatrudnienie 1,14 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności, który jest uważany za miarę zdolności gospodarki do tworzenia miejsc pracy, wzrósł do 59,2% z 58,8% w okresie od marca 2020 r. do października.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do reuters.com

Raport Lucii Muttigani; Montaż Sisu Nomiyamy i Paula Simao

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.

Siehe auch  Senator von Texas: Schulpolizeichef kennt keine 911-Anrufe