Juli 21, 2024

Migrelo – Polacy w Niemczech

Finden Sie alle nationalen und internationalen Informationen zu Deutschland. Wählen Sie im City Stuff Magazin die Themen aus, über die Sie mehr erfahren möchten

Sąd Najwyższy wyjaśnił, w jaki sposób Trump może uzyskać dokumenty Białego Domu

Sąd Najwyższy wyjaśnił, w jaki sposób Trump może uzyskać dokumenty Białego Domu

Sąd nakazał przekazanie Kongresowi ponad 700 dokumentów, które mogą rzucić światło na wydarzenia prowadzące do powstania, gdy setki powstańców zgromadziło się w Kapitolu, aby spróbować powstrzymać poświadczenie wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Tylko sędzia Clarence Thomas publicznie oświadczył, że zaakceptuje prośbę byłego prezydenta Donalda Trumpa o uniemożliwienie przekazania dokumentu Komisji Specjalnej Izby Reprezentantów z archiwów narodowych. Pozostali sędziowie nie podali swoich głosów do wiadomości publicznej.

Biden popiera decyzję Białego Domu o udostępnieniu nagrania panelowi po tym, jak uznał, że leży to w interesie narodu i odmawia potwierdzenia władzy wykonawczej.

Czy komisja selekcyjna? Przeszukanie ponad 700 stron kontrowersyjnych dokumentów Bada rolę Trumpa w próbach udaremnienia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Obejmował on również jego pojawienie się na wiecu 6 stycznia, na którym polecił swoim zwolennikom przenieść się do Kapitolu, gdzie prawodawcy mieli poświadczać wyniki wyborów i „walczyć” o swój okręg.

Dokumenty obejmują zapisy operacyjne, tabele, przemówienia i trzy strony odręcznych notatek ówczesnego szefa sztabu Białego Domu Marka Meadowsa – dokumentujących wydarzenia, które miały miejsce na Zachodzie, kiedy zwolennicy Trumpa zebrali się w Waszyngtonie, a następnie zdobyli Kapitol. , 2020 zakłóca certyfikat głosowania.

Archiwum Narodowe twierdzi, że dokumenty sądowe starają się zachować w tajemnicy projekt deklaracji honorującej dwóch policjantów, którzy zginęli podczas oblężenia, a także notatki i inne dokumenty dotyczące fałszerstw wyborczych i prób udaremnienia utraty prezydentury przez Trumpa.

Ten ruch skutecznie ujawnia apelację byłego Trumpa w sprawie dotyczącej poufności dokumentów. Prawnicy Trumpa twierdzą, że dokumenty są ważne i uprzywilejowane.

„Spór między obecnym prezydentem a jego poprzednikiem, rywalizującą partią polityczną, jest innowacyjny i podkreśla znaczenie przywilejów władzy wykonawczej, zdolności prezydentów i ich doradców do udzielania pełnych i przejrzystych porad, jak rzetelnie komunikować się bez obaw, że komunikaty zostaną nagłaśniane R. Powiedziałem sędziom z tyłu.

Siehe auch  Liliput Dianas erster Geburtstagskuchen: Pink Delight

Podkreślił, że list nie jest sygnałem formalnego dochodzenia antymonopolowego w Kongresie. „Kongres nie powinien strzelać do tajnych prezydenckich dokumentów byłego prezydenta, aby sprostać politycznym sprzeciwom” – dodał Binnal.

Ale administracja Bidena argumentowała, że ​​to nie do Stanów Zjednoczonych należało zatajanie ewidencji na podstawie przywileju administracyjnego. Według radcy generalnego Elizabeth Prelog, prezydent Joe Biden orzekł, że w świetle „nadzwyczajnych wydarzeń” z 6 stycznia „nierozsądne” jest sprawowanie władzy wykonawczej.

Federalny sąd apelacyjny orzekł przeciwko Trumpowi, stwierdzając, że „nie daje podstaw do obalenia orzeczenia prezydenta Bidena oraz porozumienia i uzgodnień między władzami politycznymi w sprawie tych dokumentów”.

Sąd zauważył, że wydarzenia te „stanowiły najbardziej znaczący atak na Kapitol od czasu wojny 1812 roku”, ale zgodził się zawiesić jego wyrok do czasu podjęcia działań przez Sąd Najwyższy.

„Dzisiejsze orzeczenie jest poważnym ciosem dla próby byłego prezydenta Trumpa, aby uniemożliwić Archiwom Narodowym przekazywanie dokumentów do komisji 6 stycznia” – powiedział Steve Vladek, analityk Sądu Najwyższego CNN i profesor na University of Texas Law School. „Chociaż sędziowie nie rozstrzygnęli, czy jego sprawa została prawidłowo odrzucona przez Sąd Apelacyjny, sędziowie zezwolili na prawomocność werdyktu, nie uniemożliwiając jego natychmiastowego wydania”.

Ta historia zostanie zerwana i zaktualizowana.